BiGsystem

Twój partner w hydrografice

Dotacje z Urzędu Pracy na otworzenie stanowiska do hydrografiki.

Trzy warianty na dotację z Urzędu Pracy, jeden pomysł na nową działalność bądź otwarcie nowego stanowiska pracy.

Załóż własny punkt z usługami hydro-grafiki w swoim mieście,  powiększ ofertę swojego zakładu o nową usługę.

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu dotacji z PUP:

 

1. Wariant Standard

 1. Wanna do hydrografiki (w zestawie filtr lustra wody, przegrody, grzałka z termostatem,  termometr ) 150długość x 40 głębokość x60 szerokość
 2. Kurs hydrografiki poświadczony certyfikatem
 3. Pomoc telefoniczna
 4. Materiały reklamowe (zdjęcia, opisy)
 5. Pomoc przy wypełnianiu wniosku do Urzędu pracy

2. Wariant Standard plus

 1. Wanna do hydrografiki (w zestawie filtr lustra wody, przegrody, grzałka z termostatem,  termometr ) 150długość x 40 głębokość x60 szerokość
 2. Kurs hydrografiki poświadczony certyfikatem
 3. Pomoc telefoniczna
 4. Materiały reklamowe (zdjęcia, opisy)
 5. Pomoc przy wypełnianiu wniosku do Urzędu pracy
 6. Zestaw akcesoriów do hydrografiki (10L aktywatora, 100m foli różne wzory)

3. Wariant Maxi

 1. Wanna do hydrografiki (w zestawie filtr lustra wody, przegrody, grzałka z termostatem,  termometr )150długość x 40 głębokość x60 szerokość
 2. Kurs hydrografiki poświadczony certyfikatem
 3. Pomoc telefoniczna
 4. Materiały reklamowe (zdjęcia, opisy)
 5. Pomoc przy wypełnianiu wniosku do Urzędu pracy
 6. Zestaw akcesoriów do hydrografiki (10L aktywatora, 100m foli różne wzory)
 7. Kompresor,  wąż do powietrza, pistolet do aktywatora, pistolet do podkładu
 8. Podkład biały, szary, czarny 10l
 9. Zestaw papierów ściernych

 

Co i Jak?

1. Zarejestruj się w urzędzie.

Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie statusu bezrobotnego. Dlatego osoba, która straciła zatrudnienie, a ma dobry pomysł na biznes, powinna zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Powinna też unikać sytuacji, z powodu których status bezrobotnego może utracić. Nie wolno jej dorabiać – nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także umowy-zlecenia.

2. Przygotuj wniosek o dotację ( Na tym etapie nasza firma oferuje pomoc).

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy traktować jak normalny biznesplan. Trzeba w nim scharakteryzować planowaną działalność, opisać rynek, na którym będzie prowadzona, z uwzględnieniem konkurencji. Trzeba określić otoczenie biznesowe, strukturę firm już działających w tej branży, z podaniem konkretnych danych liczbowych i ich źródła. Należy także scharakteryzować własną ofertę: co będzie sprzedawane i za ile. Wnioskodawca musi także opisać swoich potencjalnych klientów i przedstawić sposoby ich pozyskania.

3. Złóż dokument w urzędzie pracy.

Bezrobotni mogą składać wnioski o dotacje w terminach wyznaczonych przez dyrektora urzędu pracy. Są one różne. Bezrobotni składają wnioski wtedy, gdy w danym urzędzie pojawi się w tej sprawie informacja na tablicy ogłoszeń albo na stronie internetowej urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go od urzędnika urzędu pracy.

4. Przedstaw zabezpieczenie spłaty dotacji.

We wniosku bezrobotny musi też zaproponować zabezpieczenie spłaty dotacji. W praktyce to urzędy pracy narzucają wybór formy zabezpieczenia. Mają do wyboru kilka: poręczenie majątkowe, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, blokadę rachunku bankowego, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Do ustanowienia zabezpieczenia wymagana jest zgoda współmałżonka złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

5. W razie odmowy staraj się kolejny raz.

Bezrobotny po uzyskaniu pozytywnej oceny swojego wniosku przez komisję urzędu i jej akceptacji przez jego dyrektora podpisuje umowę o dotację. Następnie urząd przelewa pienią

dze na jego konto. Za nie bezrobotny kupi rzeczy niezbędne do prowadzenia działalności. W urzędzie będzie musiał przedstawić faktury. Komisja urzędu pracy może nie udzielić bezrobotnemu dotacji. Od tej decyzji nie może on się odwołać do sądu. Rozstrzygnięcie komisji nie jest decyzją administracyjną, dlatego nie można zastosować do niego trybów odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Osoba niezadowolona z wyniku rozpatrzenia swojej sprawy może jednak ponownie złożyć wniosek. Nie ma przy tym żadnego okresu, który musi odczekać. Może ubiegać się o wsparcie już przy okazji następnego naboru wniosków.

 

Tel. kontaktowy 695 982 503 Daniel Gordziejonok